L’Escoleta del Club Trail Running Girona va nèixer fa tres anys amb la necessitat de donar cabuda a tots els joves que arriben amb l’empenta necessària per seguir el camí dels grans corredors gironins, com els germans Toti i Tina Bes, Joel Jaile Àngela Castelló o Alberto Vinagre entre molts altres.

NOM: Escoleta Club Trail Running Girona

POBLACIÓ: Girona (Gironès)

WEB: https://www.trailrunninggirona.com/escoleta

EDATS ESCOLA ESPORTIVA: Pensada per a nens i nenes d’entre 6 i 16 anys de Girona i àrea metropolitana.

DIES ENTRENAMENT: L’Escoleta segueix els cicles escolars, començant a principis d’octubre i acabant a mitjans de juny, amb la possibilitat, si hi ha quòrum, de fer algun tipus de camp específic en les aturades escolars.

La major part de les activitats es fan a l’aire lliure, però es precisa d’un espai on canviar-se abans de la pràctica i dutxar-se en acabat. Actualment ens trobem al local social de l’Associació de veïns de Les pedreres

L’horari es de 16:00 a 19:00, cada dilluns

HISTÒRIA: El Club Trail Running Girona va crear l’any 2016 una escoleta de curses per muntanya, destinada a nois i noies d’entre 6 i 16 anys, per tal de formar-los en valors a través de l’esport.

En un esport amb un gran creixement els darrers anys, creiem convenient preparar d’una manera adient els futurs practicants, tant a nivell esportiu com humà. Pensem que podem contribuir a fomentar l’esport i els hàbits saludables i que és part de la nostra responsabilitat. Creiem que podem ensenyar, a partir de la nostra experiència. Correm perquè ens ho passem bé i així ho volem. Passant-ho bé podem adquirir hàbits i competències sanes.

OBJECTIUS: Aconseguir que tots els nens i nenes trobin el gust per l’activitat física i l’esport, entenguin la importància de l’exercici físic com a millora de la qualitat de vida i adquireixin el costum de practicar algun esport, així com el desenvolupament integral com a persones, incidint i treballant decididament en els valors, el respecte, l’esforç i el treball.

FUNCIONAMENT: Es treballa amb grups per edats, de 6 a 8 anys, de 9 a 12 anys i de 13 a 16 anys, o més ajustats si hi ha quòrum.

Els primers 10-15 minuts de cada sessió es fa un escalfament conjunt per a tots els nens, després d’aquest escalfament cada grup fa una sessió específica d’aproximadament 60 minuts, en acabat 10-15 minuts d’estiraments.

Es disposa d’un monitor per cada 8/10 nens -actualment tenim 4 monitors/res-. Són corredors de muntanya, amb experiència en el tracte amb menor, coordinats amb una persona amb coneixements i experiència per a programar els entrenaments. Tots els monitors que tenim són titulats o bé estan cursant algun ensenyament esportiu.

ACTIVITATS: Cada grup d’edat fa activitats en funció de les seves possibilitats, seguint les directrius de l’equip tècnic. Per els més grans, es programen sortides a muntanya de cap de setmana com activitats extres, cap de Creus, Montseny, Ardenya, Cadí, Pirineus, etc. Possibilitat de participar en el circuit de cross gironí, on es fan curses adaptades a totes les edats a partir de 5 anys. Coordinats amb d’altres escoletes d’arreu, es participa en competicions de cursa per muntanya adaptades a cada franja d’edat, això implica ser organitzadors d’alguna prova.