Potencia el teu rendiment esportiu amb els espinacs, per Anna Grifols

897

Fa temps vaig llegir un article on uns investigadors de la Universitat Lliure de Berlín que demanaven la inclusió dels espinacs com a substància dopant.
Quan parlem de dopatge, tots ens imaginem substàncies químiques, modificades o alterades que incorporades al nostre organisme puguin incrementar significativament el nostre rendiment esportiu.

Tot i això, pocs pensem en el gran poder que tenen els aliments naturals en el nostre potencial físic i en el rendiment.

Doncs bé, segons aquest estudi Isenmann, E., Ambrosio, G., Joseph, J.F. et al. Arch Toxicol (2019) 93: 1807. https://doi.org/10.1007/s00204-019-02490-x, l’ecdisterona té un gran efecte sobre el nostre múscul esquelètic.

I l’ecdisterona és el component principal de l’extracte d’espinacs.

Els participants de l’estudi van estar durant 10 setmanes segmentats en 4 grups on se’ls administrava:
– A dos grups una quantitat baixa d’extracte d’espinacs.
– A un grup una quantitat alta d’extracte d’espinacs.
– A l’últim grup un placebo preparat.

Cap grup coneixia què se li administrava a ells o als altres grups.

El més curiós és que en tots els grups es va veure un augment de la força màxima, però en els grups on es va donar extracte d’espinacs, l’augment va ser tres vegades més gran que al placebo. Resultats molt significatius per començar a pensar que els aliments ens aporten molt més a nivell esportiu que no pas els suplements artificials.

Interacció intestí – aliment – rendiment

A l’hora de buscar una millora del rendiment esportiu, és important no descuidar cap aspecte de la nutrició i alimentació, cuidant meticulosament el nostre tracte digestiu.

Ja que algunes vegades pretenem només tenir cura de la suplementació, que suposa una mínima part del rendiment, quan el que hauríem de vigilar és l’alimentació la qual ens donarà la major part de la millora de rendiment físic (parlant només en termes de nutrició esportiva i entenent que hi ha molts altres factors com l’entrenament i la psicologia que també hi influiran).

Veiem una gran relació entre tots aquests elements i cada cop són més els estudis que ens permeten donar suport a la teoria que els aliments en si ens ofereixen una gran millora a nivell de rendiment.

Per plantejar la cura de la ingesta alimentària dels esportistes el primer és equilibrar els nutrients que ingereix i que siguin adequats al seu esport, segons les necessitats físiques.

Caldrà tenir cura del seu tracte intestinal, sobretot si pateix problemes digestius o intestinals durant els entrenaments o competicions i veure que no tingui mal a les parets de l’intestí a causa d’una mala qualitat de la flora intestinal (problemes que podríem notar són gasos, diarrea, dolor intestinal,…).

Només amb aquestes modificacions ja es veu un canvi a nivell de percepció de l’entrenament, sensacions i rendiment sense necessitat de suplementació química.
A Nutriexper som partidaris que, la suplementació química, ha de ser l’última cosa a incorporar a l’alimentació esportiva. Quan ja s’hagin explorat els límits físics propis amb els aliments i modificant positivament els nostres bacteris intestinals.

És important creure en el potencial que els mateixos aliments tenen en nosaltres per evitar falses creences i expectatives a la suplementació química. Aquests productes químics són molt controvertits a nivell científic i pocs tenen clara evidència confirmada, per això cal saber-los utilitzar, amb les dosis adequades segons el nostre pes corporal i l’esport que fem.

Com hem vist, els aliments poden suposar una millorança més que notable en el nostre esforç diari i en competició. Per això hem de continuar investigant, estant oberts als nous descobriments i creient en el potencial que els aliments naturals ens poden aportar com a esportistes.


Anna Grífols. Dietista-Nutricionista especialitzada en l’esport.

Des de Nutriexper planifica la nutrició de molts esportistes amateurs i d’elit, com en Pau Capell entre d’altres. A banda, organitza la direcció tècnica dels avituallaments de moltes proves esportives. Corredora de curses per muntanya, fa de la seva passió una professió.

Consultes o peticions, per correu electrònic.