La figura del jutge àrbitre de curses de muntanya és la més desconeguda de tots els actors representats al trailrunning.

Probablement, quan pensem en els jutges ho associem a la revisió de material que es realitza abans d’entrar a la zona de sortida en una cursa, funció que no sempre fan ells ja que depèn del tipus de prova de la qual es tracti. El cas és que, a part de revisar material, un jutge àrbitre d’una cursa de muntanya té bastants més funcions, sobretot ajudar i posar-se a disposició dels organitzadors perquè tot funcioni perfectament, encara que això també depèn del grau de col·laboració de l’equip arbitral.

Una de les principals tasques d’un jutge àrbitre és la de revisar el recorregut de la cursa, tasca que, normalment i dintre de les possibilitats, es realitza el dia abans de la prova i acompanyats per personal de l’organització. Això inclou des de corroborar in-situ que el marcatge sigui el correcte i de l’equipament en trams perillosos.

 

Durant el dia de la prova, els àrbitres seran els encarregats d’aplicar correctament el reglament establert per l’organització, que prèviament haurà aprovat el Comitè federatiu corresponent. Normalment, aniel jutge anirà equipat amb un equip de comunicació tipus walkie-talkie o telefonia mòbil amb cobertura per a mantenir el contacte amb l’organització per informar de les possibles incidències.

En quant a la seguretat, el jutge àrbitre haurà de controlar que l’organització compleix amb la normativa (avís amb les autoritats competents, plans d’evacuació en cas d’emergència, etc) així com de la presència d’un servei mèdic, ambulància i equip de rescat i estar en contacte permanent amb ells per demanar ajuda o evacuar un corredor en cas que fos necessari.

A més, representa la figura de màxima autoritat i responsabilitat en el terreny de joc. Tot i que les decisions vagin sempre lligades i consensuades amb l’equip organitzatiu, l’àrbitre o equip àrbitral és l’encarregat de prendre la decisió final.

Podríem parlar llarg i extens del que representa ser jutge àrbitre de curses per muntanya, però creiem que amb aquesta breu pinzellada ja n’hem fet un bon tast. No veieu mai un àrbitre com un policia, si no com una persona que vetlla per a tots vosaltres, corredors!

https://go.ivoox.com/rf/5017900